Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
ALPHA18I1.10 Call Option ALPHA Σεπ. 2018 | 1,10 Παράγωγα Παραγωγο 27/09/2017
TPEIR18R1.70 Put Option TPEIR Ιουν. 2018 | 1,70 Παράγωγα Παραγωγο 27/09/2017
FTSE18U1825 Put Option FTSE Σεπ. 2018 | 1.825,00 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
OPAP18F6.80 Call Option OPAP Ιουν. 2018 | 6,80 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
FTSE17V1825 Put Option FTSE Οκτ. 2017 | 1.825,00 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
FTSE18I1825 Call Option FTSE Σεπ. 2018 | 1.825,00 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
FTSE18U1850 Put Option FTSE Σεπ. 2018 | 1.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
FTSE18R1825 Put Option FTSE Ιουν. 2018 | 1.825,00 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
FTSE17J1825 Call Option FTSE Οκτ. 2017 | 1.825,00 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
FTSE17V1850 Put Option FTSE Οκτ. 2017 | 1.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
FTSE18I1850 Call Option FTSE Σεπ. 2018 | 1.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
FTSE18F1825 Call Option FTSE Ιουν. 2018 | 1.825,00 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
FTSE18R1850 Put Option FTSE Ιουν. 2018 | 1.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
FTSE17J1850 Call Option FTSE Οκτ. 2017 | 1.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
OPAP17V6.80 Put Option OPAP Οκτ. 2017 | 6,80 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
FTSE18F1850 Call Option FTSE Ιουν. 2018 | 1.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
OPAP17J6.80 Call Option OPAP Οκτ. 2017 | 6,80 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
FTSE17K1825 Call Option FTSE Νοε. 2017 | 1.825,00 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
FTSE17W1850 Put Option FTSE Νοε. 2017 | 1.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
FTSE17K1850 Call Option FTSE Νοε. 2017 | 1.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
OPAP17W6.80 Put Option OPAP Νοε. 2017 | 6,80 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
OPAP17K6.80 Call Option OPAP Νοε. 2017 | 6,80 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
FTSE17W1825 Put Option FTSE Νοε. 2017 | 1.825,00 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
OPAP18U6.80 Put Option OPAP Σεπ. 2018 | 6,80 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
OPAP18I6.80 Call Option OPAP Σεπ. 2018 | 6,80 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
OPAP18R6.80 Put Option OPAP Ιουν. 2018 | 6,80 Παράγωγα Παραγωγο 26/09/2017
ΦΡΙΓΟΔ FRIGOGLASS (KO) Χρηματιστήριο Μετοχή 26/09/2017
ALPHA18U2.80 Put Option ALPHA Σεπ. 2018 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 22/09/2017
ALPHA18I2.80 Call Option ALPHA Σεπ. 2018 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 22/09/2017
TPEIR18F1.90 Call Option TPEIR Ιουν. 2018 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 21/09/2017
1 2 3 4 5  »