Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
TPEIR18E3.40 Call Option TPEIR Μαϊ. 2018 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
ETE18Q0.40 Put Option ETE Μαϊ. 2018 | 0,40 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
TPEIR18E3.00 Call Option TPEIR Μαϊ. 2018 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
PPC18Q2.60 Put Option PPC Μαϊ. 2018 | 2,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
ETE18E0.25 Call Option ETE Μαϊ. 2018 | 0,25 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
HTO18E9.60 Call Option HTO Μαϊ. 2018 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
FTSE18E2000 Call Option FTSE Μαϊ. 2018 | 2.000,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
PPC18E3.60 Call Option PPC Μαϊ. 2018 | 3,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
ALPHA18Q1.80 Put Option ALPHA Μαϊ. 2018 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
PPC18Q2.20 Put Option PPC Μαϊ. 2018 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
HTO18E9.20 Call Option HTO Μαϊ. 2018 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
ALPHA18E2.80 Call Option ALPHA Μαϊ. 2018 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
FTSE18E1950 Call Option FTSE Μαϊ. 2018 | 1.950,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
PPC18E3.20 Call Option PPC Μαϊ. 2018 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
ALPHA18E2.40 Call Option ALPHA Μαϊ. 2018 | 2,40 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
TPEIR18E2.60 Call Option TPEIR Μαϊ. 2018 | 2,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
HTO18E17.00 Call Option HTO Μαϊ. 2018 | 17,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
OPAP18E13.00 Call Option OPAP Μαϊ. 2018 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
FTSE18E2100 Call Option FTSE Μαϊ. 2018 | 2.100,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
ALPHA18E2.00 Call Option ALPHA Μαϊ. 2018 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
HTO18Q16.00 Put Option HTO Μαϊ. 2018 | 16,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
OPAP18Q12.00 Put Option OPAP Μαϊ. 2018 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
FTSE18Q2050 Put Option FTSE Μαϊ. 2018 | 2.050,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
OPAP18Q9.60 Put Option OPAP Μαϊ. 2018 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
ETE18E0.20 Call Option ETE Μαϊ. 2018 | 0,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
HTO18E8.80 Call Option HTO Μαϊ. 2018 | 8,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
ETE18Q0.35 Put Option ETE Μαϊ. 2018 | 0,35 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
OPAP18Q9.20 Put Option OPAP Μαϊ. 2018 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
PPC18E2.80 Call Option PPC Μαϊ. 2018 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
HTO18E12.00 Call Option HTO Μαϊ. 2018 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
1 2 3 4 5  »