Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
FTSE19C2450 Call Option FTSE Μαρ. 2019 | 2.450,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/04/2018
FTSE18Q2450 Put Option FTSE Μαϊ. 2018 | 2.450,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/04/2018
FTSE19O2450 Put Option FTSE Μαρ. 2019 | 2.450,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/04/2018
HTO19C17.00 Call Option HTO Μαρ. 2019 | 17,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/04/2018
FTSE18E2450 Call Option FTSE Μαϊ. 2018 | 2.450,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/04/2018
HTO19O17.00 Put Option HTO Μαρ. 2019 | 17,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/04/2018
NIFFAA NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 19/04/2018
NIFFAAN NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/Α Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 19/04/2018
ALPHA18E3.20 Call Option ALPHA Μαϊ. 2018 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/04/2018
ALPHA18Q3.20 Put Option ALPHA Μαϊ. 2018 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/04/2018
ALPHA19O3.20 Put Option ALPHA Μαρ. 2019 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/04/2018
ALPHA18X3.20 Put Option ALPHA Δεκ. 2018 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/04/2018
ALPHA19C3.20 Call Option ALPHA Μαρ. 2019 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/04/2018
ALPHA18L3.20 Call Option ALPHA Δεκ. 2018 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/04/2018
ALPHA18I3.20 Call Option ALPHA Σεπ. 2018 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/04/2018
ALPHA18U3.20 Put Option ALPHA Σεπ. 2018 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/04/2018
PPC19C4.00 Call Option PPC Μαρ. 2019 | 4,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/04/2018
PPC19O4.00 Put Option PPC Μαρ. 2019 | 4,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/04/2018
PPC18E4.00 Call Option PPC Μαϊ. 2018 | 4,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/04/2018
FTSE19C2400 Call Option FTSE Μαρ. 2019 | 2.400,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/04/2018
PPC18Q4.00 Put Option PPC Μαϊ. 2018 | 4,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/04/2018
FTSE19O2400 Put Option FTSE Μαρ. 2019 | 2.400,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/04/2018
ALPHA19O3.00 Put Option ALPHA Μαρ. 2019 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 17/04/2018
ALPHA19C3.00 Call Option ALPHA Μαρ. 2019 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 17/04/2018
ΑΤΤΙΚΑΕ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ Χρηματιστήριο Μετοχή 16/04/2018
ΕΧΑΕΕ ΕΛ/ΚΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ- ΧΑ Α.Ε ΣΥΜ/ΧΩΝ Χρηματιστήριο Μετοχή 16/04/2018
ΡΕΒΟΙΛΕ ΡΕΒΟΙΛ ΑΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤ.ΠΕΤΡΕΛ Χρηματιστήριο Μετοχή 16/04/2018
ΤΙΤΚΕ Τιτάν Ανών. Εταιρία Τσιμέντω Χρηματιστήριο Μετοχή 16/04/2018
PADVDI ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (I) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 12/04/2018
PAMEIPA ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 12/04/2018
1 2 3 4 5  »