Νέα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Προσθήκης
TPEIR18P5.20 Put Option TPEIR Απρ. 2018 | 5,20 Παράγωγα Παραγωγο 23/01/2018
TPEIR18D5.20 Call Option TPEIR Απρ. 2018 | 5,20 Παράγωγα Παραγωγο 23/01/2018
PPC18P3.40 Put Option PPC Απρ. 2018 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 23/01/2018
PPC18D3.40 Call Option PPC Απρ. 2018 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 23/01/2018
OPAP18P9.60 Put Option OPAP Απρ. 2018 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
ETE18D0.55 Call Option ETE Απρ. 2018 | 0,55 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
FTSE18D2050 Call Option FTSE Απρ. 2018 | 2.050,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
ETE18D0.60 Call Option ETE Απρ. 2018 | 0,60 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
ETE18D0.15 Call Option ETE Απρ. 2018 | 0,15 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
HTO18D9.60 Call Option HTO Απρ. 2018 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
OPAP18D9.20 Call Option OPAP Απρ. 2018 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
FTSE18D2450 Call Option FTSE Απρ. 2018 | 2.450,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
TPEIR18P2.80 Put Option TPEIR Απρ. 2018 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
TPEIR18P2.40 Put Option TPEIR Απρ. 2018 | 2,40 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
PPC18D2.40 Call Option PPC Απρ. 2018 | 2,40 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
TPEIR18P3.00 Put Option TPEIR Απρ. 2018 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
PPC18D3.00 Call Option PPC Απρ. 2018 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
FTSE18D ΣΜΕ FTSE Απρ. 2018 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
OPAP18P16.00 Put Option OPAP Απρ. 2018 | 16,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
OPAP18D16.00 Call Option OPAP Απρ. 2018 | 16,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
ALPHA18D1.70 Call Option ALPHA Απρ. 2018 | 1,70 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
ETE18P0.25 Put Option ETE Απρ. 2018 | 0,25 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
FTSE18D1975 Call Option FTSE Απρ. 2018 | 1.975,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
FTSE18P2200 Put Option FTSE Απρ. 2018 | 2.200,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
PPC18P1.90 Put Option PPC Απρ. 2018 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
ETE18D0.30 Call Option ETE Απρ. 2018 | 0,30 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
OPAP18D9.60 Call Option OPAP Απρ. 2018 | 9,60 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
TPEIR18P3.80 Put Option TPEIR Απρ. 2018 | 3,80 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
ALPHA18P1.80 Put Option ALPHA Απρ. 2018 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
FTSE18P2150 Put Option FTSE Απρ. 2018 | 2.150,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
1 2 3 4 5  »