Μετοχές Αλφαβητικά ΧΑ

Σύμβολο Όνομα Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΣΑΡ x x
ΣΑΡΑΝ x x
ΣΕΛΟ x x
ΣΙΔΜΑ x x
ΣΠΥΡ x x
ΣΦΑ x x