Μετοχές Αλφαβητικά ΧΑ

Σύμβολο Όνομα Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΝΑΚΑΣ x x
ΝΑΥΤ x x
ΝΕΛ x x
ΝΕΩΡΣ x x
ΝΗΡ x x
ΝΙΚΑΣ x x
ΔΡΟΥΚ x x