Μετοχές Αλφαβητικά ΧΑ

Σύμβολο Όνομα Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΓΕΔ x x
ΓΑΛΑΞ x x
ΓΕΚΤΕΡΝΑ x x
ΠΡΕΖΤ x x
ΓΕΒΚΑ x x
ΕΥΒΡΚ x x