Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΑΤΤ
ΔΙΟΝ
ΦΛΕΞΟ
ΦΡΛΚ
ΦΡΙΓΟ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΓΡΙΒ
ΙΝΤΚΑ
ΜΛΣ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΕΒΖ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΕΧΑΕ
ΕΥΑΠΣ
ΙΝΛΟΤ
ΚΡΕΤΑ
ΟΛΘ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΤΕΝΕΡΓ
ΥΓΕΙΑ