Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΦΡΛΚ
ΜΠΕΛΑ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΕΛΒΕ
ΚΟΡΡΕΣ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΣΑΡ