Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΦΡΛΚ
ΜΠΕΛΑ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΣΑΡ
ΕΛΒΕ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΚΟΡΡΕΣ