Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΦΡΛΚ
ΜΠΕΛΑ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΣΑΡ
ΚΟΡΡΕΣ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΔΡΟΜΕ
ΠΑΠ