Συμβολο Tιμή Διαφ%
CENER
ΠΠΑΚ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΒΙΟ
ΕΣΥΜΒ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΟΛΠ