Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
ILPFM1 NN (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1 Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/12/2017
TME EUROBANK NTT ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/12/2017
TEDDYY EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/12/2017
EFG5 EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 28/11/2017
JPMGLOMERAG JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 28/11/2017
TEOME EUROBANK NTT ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 28/11/2017
TEGB EUROBANK NTT GLOBAL BOND Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 28/11/2017
JPMGLOMERA JPM GLOBAL MERGER ARBITRAGE A (ACC) - EUR (HEDGED) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 28/11/2017
JPMEURSTRDEUR JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND A (INC) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/11/2017
AMV METLIFE EMERGING MARKETS EQUITY MULTIFUND VI Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/11/2017
MAGILBMX METLIFE GLOBAL INFLATION LINKED BOND MULTIFUND XI Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/11/2017
JPMGLOCORBGLOCO JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (INC) - EUR (HEDGED) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/11/2017
JPMINCOPPAIN JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) (INC) - EUR (HEDGED) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/11/2017
JPMEURDYNAEURD JPM EUROPE DYNAMIC A (INC) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/11/2017
JPMEUREQUAEU JPM EUROLAND EQUITY A (INC) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/11/2017
JPMGLOCAPAG JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (INC) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/11/2017
MAGCBMX METLIFE GLOBAL CORPORATE BOND MULTIFUND X Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/11/2017
MAEMBMI METLIFE EMERGING MARKETS BOND MULTIFUND IX Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/11/2017
JPMGLOCONBGLO JPM GLOBAL MACRO BALANCED A (INC) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 20/11/2017
ULBFGCJHP UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL (JPY HEDGED) P-acc Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 15/11/2017
PBCULFOFRE PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 13/11/2017
ILRFDXC NN (L) US FIXED INCOME X CAP (USD) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/11/2017
TTELTBAGR EUROBANK NTT ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/11/2017
MEU1 MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US03 Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/11/2017
DNEME ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10/11/2017
EILEENAF EUROBANK (LF) EQUITY MIDDLE EAST NORTH AFRICA FUND Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 07/11/2017
GROUPF GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΧΑ 20 Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 06/11/2017
GROPFA GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ MONETAIRE Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 06/11/2017
GROU GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ DYNAMISME Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 06/11/2017
GROUP GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ EQUILIBRE Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 06/11/2017
1 2