Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
JPMGEREQUC JPM GERMANY EQUITY C (ACC) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 19/02/2018
JPMGEREQUA JPM GERMANY EQUITY A (ACC) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 19/02/2018
JPMINCOPPPI JPM INCOME OPPORTUNITY PLUS A (PERF) (ACC) - USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 19/02/2018
JPMINCOPPP JPM INCOME OPPORTUNITY PLUS A (PERF) (ACC) - EUR (HEDGED) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 19/02/2018
JPMUSSELLO JPM US SELECT LONG-SHORT EQUITY A (PERF) (ACC) - EUR (HEDGED) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 19/02/2018
JPMEURSELE JPM EUROLAND SELECT EQUITY A (ACC) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 19/02/2018
JPMEURSELEEURSE JPM EUROLAND SELECT EQUITY C (ACC) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 19/02/2018
JPMEURSELEE JPM EUROLAND SELECT EQUITY A (DIST) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 19/02/2018
JPMUSSELLOU JPM US SELECT LONG-SHORT EQUITY A (PERF) (ACC) - USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 19/02/2018
JPMGEREQUAG JPM GERMANY EQUITY A (DIST) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 19/02/2018
PBCLFOFRE PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS REAL ESTATE Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 13/02/2018
EILBSD ΕΘΝΙΚΗ INTERNATIONAL LIFE BE SMART DYNAMIC Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 06/02/2018
EILBSI ΕΘΝΙΚΗ INTERNATIONAL LIFE BE SMART INCOME Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 06/02/2018
EILBSB ΕΘΝΙΚΗ INTERNATIONAL LIFE BE SMART BALANCED Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 06/02/2018
ADDI ALPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ INSTITUTIONAL Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 31/01/2018
JPMEURSHODEU JPM EURO SHORT DURATION BOND C (DIST) - USD (HEDGED) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 30/01/2018
KMTET3AKM ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ (Θ) 3Κ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 26/01/2018
EILSPBCPF EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 19/01/2018
PBDLGB PRIVATE BANKING DIS (LF) GLOBAL BOND Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 15/01/2018
MEU2 MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US03B Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 08/01/2018
MEEMX METLIFE EUROPEAN EQUITY MULTIFUND XII Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 04/01/2018
ADBMFV METLIFE DOLLAR BOND MULTIFUND VII Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 04/01/2018
ADEMFV METLIFE DOLLAR EQUITY MULTIFUND VIII Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 04/01/2018
IP103 ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 3) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 01/01/2018
EEI3E EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 01/01/2018
EEPL2E EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 01/01/2018
AMVV METLIFE COMMODITY MULTIFUND V Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 26/12/2017
AMIGHUK METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND II Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 26/12/2017
AMII METLIFE GLOBAL BOND MULTIFUND IV Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 26/12/2017
AMI METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 26/12/2017
1 2