Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
ALPHA17W1.40 Put Option ALPHA Νοε. 2017 | 1,40 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
FTSE17W1925 Put Option FTSE Νοε. 2017 | 1.925,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
TPEIR17W1.60 Put Option TPEIR Νοε. 2017 | 1,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
FTSE17K1925 Call Option FTSE Νοε. 2017 | 1.925,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
PPC17K1.50 Call Option PPC Νοε. 2017 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
FTSE17K1875 Call Option FTSE Νοε. 2017 | 1.875,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
FTSE17W1825 Put Option FTSE Νοε. 2017 | 1.825,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
FTSE17W1850 Put Option FTSE Νοε. 2017 | 1.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
FTSE17K1825 Call Option FTSE Νοε. 2017 | 1.825,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
FTSE17K1850 Call Option FTSE Νοε. 2017 | 1.850,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
PPC17W1.50 Put Option PPC Νοε. 2017 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
PPC17W3.20 Put Option PPC Νοε. 2017 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
TPEIR17W1.80 Put Option TPEIR Νοε. 2017 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
TPEIR17K1.90 Call Option TPEIR Νοε. 2017 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
TPEIR17K2.00 Call Option TPEIR Νοε. 2017 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
TPEIR17W1.90 Put Option TPEIR Νοε. 2017 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
TPEIR17W2.00 Put Option TPEIR Νοε. 2017 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
FTSE17W1875 Put Option FTSE Νοε. 2017 | 1.875,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
OPAP17K7.20 Call Option OPAP Νοε. 2017 | 7,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
OPAP17W14.00 Put Option OPAP Νοε. 2017 | 14,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
OPAP17W6.80 Put Option OPAP Νοε. 2017 | 6,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
ALPHA17K1.50 Call Option ALPHA Νοε. 2017 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
ETE17W0.05 Put Option ETE Νοε. 2017 | 0,05 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
ETE17K0.05 Call Option ETE Νοε. 2017 | 0,05 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
FTSE17K1950 Call Option FTSE Νοε. 2017 | 1.950,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
FTSE17K1975 Call Option FTSE Νοε. 2017 | 1.975,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
PPC17K2.80 Call Option PPC Νοε. 2017 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
PPC17K3.00 Call Option PPC Νοε. 2017 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
OPAP17K12.00 Call Option OPAP Νοε. 2017 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
OPAP17K13.00 Call Option OPAP Νοε. 2017 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/11/2017
1 2 3 4 5  »