Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
ETE18P0.35 Put Option ETE Απρ. 2018 | 0,35 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
ETE18P0.40 Put Option ETE Απρ. 2018 | 0,40 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
FTSE18D2150 Call Option FTSE Απρ. 2018 | 2.150,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
FTSE18D2200 Call Option FTSE Απρ. 2018 | 2.200,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
ALPHA18D1.70 Call Option ALPHA Απρ. 2018 | 1,70 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
ALPHA18D1.80 Call Option ALPHA Απρ. 2018 | 1,80 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
HTO18D11.00 Call Option HTO Απρ. 2018 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
HTO18D12.00 Call Option HTO Απρ. 2018 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
HTO18P11.00 Put Option HTO Απρ. 2018 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
HTO18P12.00 Put Option HTO Απρ. 2018 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
ETE18D0.25 Call Option ETE Απρ. 2018 | 0,25 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
ETE18D0.30 Call Option ETE Απρ. 2018 | 0,30 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
TPEIR18D2.80 Call Option TPEIR Απρ. 2018 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
TPEIR18D3.00 Call Option TPEIR Απρ. 2018 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
TPEIR18P3.80 Put Option TPEIR Απρ. 2018 | 3,80 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
TPEIR18P4.00 Put Option TPEIR Απρ. 2018 | 4,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
PPC18D2.80 Call Option PPC Απρ. 2018 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
PPC18D3.00 Call Option PPC Απρ. 2018 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
OPAP18P10.00 Put Option OPAP Απρ. 2018 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
FTSE18P2150 Put Option FTSE Απρ. 2018 | 2.150,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
FTSE18P2200 Put Option FTSE Απρ. 2018 | 2.200,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
OPAP18D9.20 Call Option OPAP Απρ. 2018 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
FTSE18D2000 Call Option FTSE Απρ. 2018 | 2.000,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
FTSE18D2050 Call Option FTSE Απρ. 2018 | 2.050,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
TPEIR18P2.80 Put Option TPEIR Απρ. 2018 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
TPEIR18P3.00 Put Option TPEIR Απρ. 2018 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
ETE18D0.55 Call Option ETE Απρ. 2018 | 0,55 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
ETE18P0.10 Put Option ETE Απρ. 2018 | 0,10 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
FTSE18D ΣΜΕ FTSE Απρ. 2018 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
FTSE18D1875 Call Option FTSE Απρ. 2018 | 1.875,00 Παράγωγα Παραγωγο 23/04/2018
« 6 7 8 9 10  »