Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
TPEIR18A4.00 Call Option TPEIR Ιαν. 2018 | 4,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
ALPHA18A2.00 Call Option ALPHA Ιαν. 2018 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
ALPHA18M2.80 Put Option ALPHA Ιαν. 2018 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
ETE18A0.35 Call Option ETE Ιαν. 2018 | 0,35 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
ETE18A0.50 Call Option ETE Ιαν. 2018 | 0,50 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
ETE18A0.55 Call Option ETE Ιαν. 2018 | 0,55 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
FTSE18A2050 Call Option FTSE Ιαν. 2018 | 2.050,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
FTSE18M1925 Put Option FTSE Ιαν. 2018 | 1.925,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
FTSE18M2150 Put Option FTSE Ιαν. 2018 | 2.150,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
HTO18M12.00 Put Option HTO Ιαν. 2018 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
HTO18M8.00 Put Option HTO Ιαν. 2018 | 8,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
OPAP18A8.40 Call Option OPAP Ιαν. 2018 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
PPC18M1.40 Put Option PPC Ιαν. 2018 | 1,40 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
PPC18M2.20 Put Option PPC Ιαν. 2018 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
TPEIR18M3.00 Put Option TPEIR Ιαν. 2018 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
TPEIR18M4.40 Put Option TPEIR Ιαν. 2018 | 4,40 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
ETE18A0.60 Call Option ETE Ιαν. 2018 | 0,60 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
ETE18M0.25 Put Option ETE Ιαν. 2018 | 0,25 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
ETE18M0.55 Put Option ETE Ιαν. 2018 | 0,55 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
ALPHA18A1.40 Call Option ALPHA Ιαν. 2018 | 1,40 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
ALPHA18A1.70 Call Option ALPHA Ιαν. 2018 | 1,70 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
FTSE18A1825 Call Option FTSE Ιαν. 2018 | 1.825,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
FTSE18M1725 Put Option FTSE Ιαν. 2018 | 1.725,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
FTSE18M1825 Put Option FTSE Ιαν. 2018 | 1.825,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
HTO18A12.00 Call Option HTO Ιαν. 2018 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
HTO18A8.40 Call Option HTO Ιαν. 2018 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
OPAP18A11.00 Call Option OPAP Ιαν. 2018 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
OPAP18M7.60 Put Option OPAP Ιαν. 2018 | 7,60 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
PPC18M1.50 Put Option PPC Ιαν. 2018 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
PPC18M1.60 Put Option PPC Ιαν. 2018 | 1,60 Παράγωγα Παραγωγο 22/01/2018
« 6 7 8 9 10  »