Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
PPC18N4.40 Put Option PPC Φεβ. 2018 | 4,40 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
TPEIR18N2.40 Put Option TPEIR Φεβ. 2018 | 2,40 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
TPEIR18N5.20 Put Option TPEIR Φεβ. 2018 | 5,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
ALPHA18B1.10 Call Option ALPHA Φεβ. 2018 | 1,10 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
ALPHA18B1.30 Call Option ALPHA Φεβ. 2018 | 1,30 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
ALPHA18B2.00 Call Option ALPHA Φεβ. 2018 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
ETE18N0.25 Put Option ETE Φεβ. 2018 | 0,25 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
FTSE18B1800 Call Option FTSE Φεβ. 2018 | 1.800,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
FTSE18B1900 Call Option FTSE Φεβ. 2018 | 1.900,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
FTSE18N2200 Put Option FTSE Φεβ. 2018 | 2.200,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
ALPHA18N1.30 Put Option ALPHA Φεβ. 2018 | 1,30 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
HTO18N8.00 Put Option HTO Φεβ. 2018 | 8,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
OPAP18B14.00 Call Option OPAP Φεβ. 2018 | 14,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
OPAP18N14.00 Put Option OPAP Φεβ. 2018 | 14,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
OPAP18N9.20 Put Option OPAP Φεβ. 2018 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
PPC18B1.70 Call Option PPC Φεβ. 2018 | 1,70 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
PPC18B3.20 Call Option PPC Φεβ. 2018 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
PPC18B3.60 Call Option PPC Φεβ. 2018 | 3,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
PPC18N1.30 Put Option PPC Φεβ. 2018 | 1,30 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
PPC18N2.40 Put Option PPC Φεβ. 2018 | 2,40 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
TPEIR18N4.40 Put Option TPEIR Φεβ. 2018 | 4,40 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
TPEIR18N5.60 Put Option TPEIR Φεβ. 2018 | 5,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
ALPHA18B1.90 Call Option ALPHA Φεβ. 2018 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
ETE18B0.40 Call Option ETE Φεβ. 2018 | 0,40 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
ETE18B0.45 Call Option ETE Φεβ. 2018 | 0,45 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
ETE18B0.50 Call Option ETE Φεβ. 2018 | 0,50 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
ETE18B0.55 Call Option ETE Φεβ. 2018 | 0,55 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
ETE18N0.60 Put Option ETE Φεβ. 2018 | 0,60 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
FTSE18B2400 Call Option FTSE Φεβ. 2018 | 2.400,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
HTO18B12.00 Call Option HTO Φεβ. 2018 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
1 2 3 4 5  »