Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
PPC18C3.00 Call Option PPC Μαρ. 2018 | 3,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
PPC18O1.20 Put Option PPC Μαρ. 2018 | 1,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
PPC18O3.20 Put Option PPC Μαρ. 2018 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
PPC18O3.80 Put Option PPC Μαρ. 2018 | 3,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
TPEIR18C ΣΜΕ TPEIR Μαρ. 2018 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
TPEIR18C0.35 Call Option TPEIR Μαρ. 2018 | 0,35 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
TPEIR18C0.40 Call Option TPEIR Μαρ. 2018 | 0,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
TPEIR18C1.50 Call Option TPEIR Μαρ. 2018 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
TPEIR18CFTS TPEIR18CFTS Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ALPHA18C1.30 Call Option ALPHA Μαρ. 2018 | 1,30 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ALPHA18C1.60 Call Option ALPHA Μαρ. 2018 | 1,60 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ELLAK18C ΣΜΕ ELLAKTOR Μαρ. 2018 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ETE18C0.20 Call Option ETE Μαρ. 2018 | 0,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ETE18O0.45 Put Option ETE Μαρ. 2018 | 0,45 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ETE18O0.55 Put Option ETE Μαρ. 2018 | 0,55 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
ETE18O0.65 Put Option ETE Μαρ. 2018 | 0,65 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
FTSE18O1650 Put Option FTSE Μαρ. 2018 | 1.650,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
FTSE18O2350 Put Option FTSE Μαρ. 2018 | 2.350,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
FTSE18O2450 Put Option FTSE Μαρ. 2018 | 2.450,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
HTO18C18.00 Call Option HTO Μαρ. 2018 | 18,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
HTO18O17.00 Put Option HTO Μαρ. 2018 | 17,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
OPAP18C7.20 Call Option OPAP Μαρ. 2018 | 7,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
OPAP18C7.60 Call Option OPAP Μαρ. 2018 | 7,60 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
PPC18C1.90 Call Option PPC Μαρ. 2018 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
PPC18O2.80 Put Option PPC Μαρ. 2018 | 2,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
PPC18O5.20 Put Option PPC Μαρ. 2018 | 5,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
TPEIR18C0.15 Call Option TPEIR Μαρ. 2018 | 0,15 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
TPEIR18C0.30 Call Option TPEIR Μαρ. 2018 | 0,30 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
TPEIR18C3.40 Call Option TPEIR Μαρ. 2018 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
TPEIR18O4.80 Put Option TPEIR Μαρ. 2018 | 4,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/03/2018
1 2 3 4 5  »