Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
EEE17I ΣΜΕ EEE Σεπ. 2017 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
EEE17ILTS EEE17ILTS Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
FFGRP17I ΣΜΕ FFGRP Σεπ. 2017 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
FFGRP17ILTS FFGRP17ILTS Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
PPC17I1.60 Call Option PPC Σεπ. 2017 | 1,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
EXAE17IX ΣΜΕ EXAE Σεπ. 2017 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
ETE17U0.60 Put Option ETE Σεπ. 2017 | 0,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
FTSE17I2500 Call Option FTSE Σεπ. 2017 | 2.500,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
LAMDA17I ΣΜΕ LAMDA Σεπ. 2017 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
PPC17I1.70 Call Option PPC Σεπ. 2017 | 1,70 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
ADMIE17I ΣΜΕ ADMIE Σεπ. 2017 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
PPC17U1.50 Put Option PPC Σεπ. 2017 | 1,50 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
ADMIE17ILTS ADMIE17ILTS Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
LAMDA17ILTS LAMDA17ILTS Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
TPEIR17I3.40 Call Option TPEIR Σεπ. 2017 | 3,40 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
FTSE17I ΣΜΕ FTSE Σεπ. 2017 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
FTSE17I1350 Call Option FTSE Σεπ. 2017 | 1.350,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
HTO17I6.80 Call Option HTO Σεπ. 2017 | 6,80 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
HTO17I7.20 Call Option HTO Σεπ. 2017 | 7,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
TPEIR17U0.25 Put Option TPEIR Σεπ. 2017 | 0,25 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
TPEIR17U0.30 Put Option TPEIR Σεπ. 2017 | 0,30 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
PPC17I1.90 Call Option PPC Σεπ. 2017 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
PPC17I2.00 Call Option PPC Σεπ. 2017 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
OPAP17I5.20 Call Option OPAP Σεπ. 2017 | 5,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
FTSE17U1600 Put Option FTSE Σεπ. 2017 | 1.600,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
FTSE17U1625 Put Option FTSE Σεπ. 2017 | 1.625,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
ALPHA17I2.00 Call Option ALPHA Σεπ. 2017 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
ALPHA17I2.20 Call Option ALPHA Σεπ. 2017 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
OPAP17I5.60 Call Option OPAP Σεπ. 2017 | 5,60 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
OPAP17I6.00 Call Option OPAP Σεπ. 2017 | 6,00 Παράγωγα Παραγωγο 18/09/2017
1 2 3 4 5  »