Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
NEGDXME NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 23/05/2017
NEM2 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 23/05/2017
ALPHA17E3.20 Call Option ALPHA Μαϊ. 2017 | 3,20 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
PPC17E5.60 Call Option PPC Μαϊ. 2017 | 5,60 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
PPC17E6.00 Call Option PPC Μαϊ. 2017 | 6,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
FTSE17Q2200 Put Option FTSE Μαϊ. 2017 | 2.200,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
FTSE17Q2250 Put Option FTSE Μαϊ. 2017 | 2.250,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
FTSE17Q2300 Put Option FTSE Μαϊ. 2017 | 2.300,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
FTSE17Q2350 Put Option FTSE Μαϊ. 2017 | 2.350,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
FTSE17E2300 Call Option FTSE Μαϊ. 2017 | 2.300,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
FTSE17E2350 Call Option FTSE Μαϊ. 2017 | 2.350,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
PPC17Q3.80 Put Option PPC Μαϊ. 2017 | 3,80 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
PPC17Q4.00 Put Option PPC Μαϊ. 2017 | 4,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
OPAP17E11.00 Call Option OPAP Μαϊ. 2017 | 11,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
OPAP17E12.00 Call Option OPAP Μαϊ. 2017 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
OPAP17Q12.00 Put Option OPAP Μαϊ. 2017 | 12,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
OPAP17Q13.00 Put Option OPAP Μαϊ. 2017 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
FTSE17Q1600 Put Option FTSE Μαϊ. 2017 | 1.600,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
FTSE17E ΣΜΕ FTSE Μαϊ. 2017 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
FTSE17E1575 Call Option FTSE Μαϊ. 2017 | 1.575,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
ALPHA17Q1.20 Put Option ALPHA Μαϊ. 2017 | 1,20 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
ALPHA17E1.20 Call Option ALPHA Μαϊ. 2017 | 1,20 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
FTSE17EFTS FTSE17EFTS Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
ALPHA17E1.10 Call Option ALPHA Μαϊ. 2017 | 1,10 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
FTSE17Q2150 Put Option FTSE Μαϊ. 2017 | 2.150,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
PPC17Q5.60 Put Option PPC Μαϊ. 2017 | 5,60 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
PPC17Q6.00 Put Option PPC Μαϊ. 2017 | 6,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
FTSE17E1875 Call Option FTSE Μαϊ. 2017 | 1.875,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
OPAP17E13.00 Call Option OPAP Μαϊ. 2017 | 13,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
OPAP17E14.00 Call Option OPAP Μαϊ. 2017 | 14,00 Παράγωγα Παραγωγο 22/05/2017
1 2 3 4 5  »