Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
UNEQ INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 26/06/2017
UNBO INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 26/06/2017
UNIN INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 26/06/2017
LSIA BE SMART BALANCED Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 26/06/2017
LSS BE SMART INCOME Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 26/06/2017
LSDA BE SMART DYNAMIC Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 26/06/2017
INTE_LIΚΕ INTERNATIONAL LIFE-ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 26/06/2017
BLSEFBR BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 22/06/2017
ΚΛΕΜ KLEEMAN HELLAS (KO) Χρηματιστήριο Μετοχή 21/06/2017
OPAP17F8.80 Call Option OPAP Ιουν. 2017 | 8,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
ETE17F0.45 Call Option ETE Ιουν. 2017 | 0,45 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
ETE17R0.25 Put Option ETE Ιουν. 2017 | 0,25 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
ETE17R0.30 Put Option ETE Ιουν. 2017 | 0,30 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
ETE17R0.35 Put Option ETE Ιουν. 2017 | 0,35 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
TPEIR17F0.35 Call Option TPEIR Ιουν. 2017 | 0,35 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
TPEIR17F0.40 Call Option TPEIR Ιουν. 2017 | 0,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
ALPHA17F1.60 Call Option ALPHA Ιουν. 2017 | 1,60 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
ALPHA17F1.70 Call Option ALPHA Ιουν. 2017 | 1,70 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
HTO17R6.40 Put Option HTO Ιουν. 2017 | 6,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
HTO17R6.80 Put Option HTO Ιουν. 2017 | 6,80 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
ALPHA17R1.90 Put Option ALPHA Ιουν. 2017 | 1,90 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
ALPHA17R2.00 Put Option ALPHA Ιουν. 2017 | 2,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
HTO17F9.20 Call Option HTO Ιουν. 2017 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
TPEIR17R0.30 Put Option TPEIR Ιουν. 2017 | 0,30 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
TPEIR17R0.35 Put Option TPEIR Ιουν. 2017 | 0,35 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
OPAP17F8.40 Call Option OPAP Ιουν. 2017 | 8,40 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
TPEIR17F0.20 Call Option TPEIR Ιουν. 2017 | 0,20 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
TPEIR17F0.25 Call Option TPEIR Ιουν. 2017 | 0,25 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
OPAP17F ΣΜΕ OPAP Ιουν. 2017 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
OPAP17F10.00 Call Option OPAP Ιουν. 2017 | 10,00 Παράγωγα Παραγωγο 19/06/2017
1 2 3 4 5  »