Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
MFXOE CPB EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 08/03/2018
JPMEURSELEEUR JPM EUROPE SELECT EQUITY PLUS A (PERF) (ACC) - USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMUSEQUPLUS JPM US EQUITY PLUS A (ACC) - USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMUSEQUPLUSE JPM US EQUITY PLUS A (DIST) - USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMUSEQUPLUSEQU JPM US EQUITY PLUS C (ACC) - USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMGLOFINC JPM GLOBAL FINANCIALS C (ACC) - USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMEURSHOD JPM EURO SHORT DURATION BOND FUND A (ACC) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMHIGEURS JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP A (PERF) (ACC) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMHIGEURSHIGE JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP C (PERF) (ACC) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMUSEQUAAU JPM US EQUITY A (ACC) - USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMUSEQUPLU JPM US EQUITY PLUS A (ACC) - EUR (HEDGED) Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMEURSHODE JPM EURO SHORT DURATION BOND C (ACC) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMGLOFINAGL JPM GLOBAL FINANCIALS A (DIST) - USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMHIGEURSHI JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP A (PERF) (DIST) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMUSEQUAA JPM US EQUITY A (ACC) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMEURSELEEU JPM EUROPE SELECT EQUITY PLUS A (PERF) (ACC) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMEURSELEEURS JPM EUROPE SELECT EQUITY PLUS A (PERF) (DIST) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMUSEQUCA JPM US EQUITY C (ACC) - USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMGLOSELEGLOSE JPM GLOBAL SELECT EQUITY PLUS C (PERF) (ACC) - USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMHIGEURSH JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP A (PERF) (ACC) - USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMUSEQUPL JPM US EQUITY PLUS A (ACC) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMGLOSELEGL JPM GLOBAL SELECT EQUITY PLUS A (PERF) (ACC) - USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMGLOSELEGLO JPM GLOBAL SELECT EQUITY PLUS A (PERF) (DIST) - USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMUSEQUAD JPM US EQUITY A (DIST) - USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMGLOFINA JPM GLOBAL FINANCIALS A (ACC) - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
JPMGLOFINAG JPM GLOBAL FINANCIALS A (ACC) - USD Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 05/03/2018
MIL ΠΕΙΡΑΙΩΣ CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 28/02/2018
JPMITAFLEBIT JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (FIX) EUR 4 - EUR Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 26/02/2018
TPEIR18N2.20 Put Option TPEIR Φεβ. 2018 | 2,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
HTO18B9.20 Call Option HTO Φεβ. 2018 | 9,20 Παράγωγα Παραγωγο 20/02/2018
1 2 3 4 5  »