Κατηργημένα Σύμβολα

Σύμβολο Όνομα Ενότητα Τύπος Συμβόλου Ημ/νία Κατάργησης
ΓΑΛΑΞ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) Χρηματιστήριο Μετοχή 14/12/2017
AAOE ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΚ Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 13/12/2017
ELSPBCPF EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαίο Κεφάλαιο 12/12/2017
ΝΕΜΕ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΣΕΑΣ SEA STAR CAPITAL (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΛΙΠΕΡ LIBERTY LIFE INSURANCE ΔΙΚ. Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΣΑΙΠ CYPRINT PLC (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΔΡΟΥ D.H. CYPROTELS PLC (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΞΕΝΟΔ_Δ_Κ ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΧΑΚ Κύπρος Δείκτης 11/12/2017
ΑΘΗΕ K. ATHIENITIS CONTRACTORS (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΑΠΑΝ A. PANAYIDES CONTRACTING (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΟΚΑΣ O.C. OPTIONS CHOICE PLC (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΛΕΕΠ LASER INVEST GROUP PLC (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΕΤΔ14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜ.ΕΤ. (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΑΣΤΑ ASTARTI DEVELOPMENT PLC (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΤΡΚΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΛΙΠΡ LIBRA GROUP PLC (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΑΘΗΕΔ K. ATHIENITIS CONTRACTORS WARR Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΦΡΟΥΔ ΑΛΚΗΣ Χ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΔΑΜ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΓΙΟΔ ΓΙΟΥΡΟΠΡΟΦΙΤ (ΔΑΜ 2006/2012) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΑΒΑΚ FIRSTDELOS GROUP PLC (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΕΜΕΠ ΕΜΠΑΙΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛ. (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΚΑΡ KARAOLIS GROUP PUB (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΚΑΡΚ KARKOTIS MANUF & TRADING (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΤΡΑΝ L.P. TRANSBETON PUBLIC (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΚΑΕΡ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜ (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΠΙΠΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΙΠΗΣ ΦΑΡΜ ΔΗΜ ΕΤ (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΠΤΕΛ PRIMETEL PLC (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΤΕΛΕ D & M TELEMARKETING PUBL. (ΚΟ) Κύπρος Μετοχή 11/12/2017
ΤΡΑΠ_Δ_Κ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΧΑΚ Κύπρος Δείκτης 11/12/2017
1 2 3 4 5  »