Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΙΝΛΟΤ
INLOT17L x x
INLOT18C x x
INLOT18F x x
INLOT18I x x
ΛΑΜΔΑ
LAMDA17L x x
LAMDA18C x x
LAMDA18F x x
LAMDA18I x x
ΜΙΓ
MIG17L x x
MIG18C x x
MIG18F x x
MIG18I x x
ΜΟΗ
MOH17L x x
MOH18C x x
MOH18F x x
MOH18I x x
ΜΠΕΛΑ
BELA17L x x
BELA18C x x
BELA18F x x
BELA18I x x
ΜΥΤΙΛ
MYTIL17L x x
MYTIL18C x x
MYTIL18F x x
MYTIL18I x x
ΟΠΑΠ
OPAP17L x x
OPAP18C x x
OPAP18F x x
OPAP18I x x
ΟΤΕ
HTO17L x x
HTO18C x x
HTO18F x x
HTO18I x x
ΠΕΙΡ
TPEIR17L x x
TPEIR18C x x
TPEIR18F x x
TPEIR18I x x
ΤΙΤΚ
TITK17L x x
TITK18C x x
TITK18F x x
TITK18I x x
1 2 3 4 5