Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΦΦΓΚΡΠ
FFGRP18F x x
FFGRP18I x x
FFGRP18L x x
FFGRP19C x x
1