Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ALPHA
ALPHA17C x x
ALPHA17F x x
ALPHA17I x x
ALPHA17L x x
BELA
BELA17C x x
BELA17F x x
BELA17I x x
BELA17L x x
EEE
EEE17C x x
EEE17F x x
EEE17I x x
EEE17L x x
ELLAKTOR
ELLAK17C x x
ELLAK17F x x
ELLAK17I x x
ELLAK17L x x
ELPE
ELPE17C x x
ELPE17F x x
ELPE17I x x
ELPE17L x x
ETE
ETE17C x x
ETE17F x x
ETE17I x x
ETE17L x x
EUROB
EUROB17C x x
EUROB17F x x
EUROB17I x x
EUROB17L x x
EXAE
EXAE17C x x
EXAE17F x x
EXAE17I x x
EXAE17L x x
EYDAP
EYDAP17C x x
EYDAP17F x x
EYDAP17I x x
EYDAP17L x x
FFGRP
FFGRP17C x x
FFGRP17F x x
FFGRP17I x x
FFGRP17L x x
1 2 3