Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ALPHA
ALPHA17I x x
ALPHA17L x x
ALPHA18C x x
ALPHA18F x x
BELA
BELA17I x x
BELA17L x x
BELA18C x x
BELA18F x x
CENER
CENER17I x x
CENER17L x x
CENER18C x x
CENER18F x x
EEE
EEE17I x x
EEE17L x x
EEE18C x x
EEE18F x x
ELLAKTOR
ELLAK17I x x
ELLAK17L x x
ELLAK18C x x
ELLAK18F x x
ELPE
ELPE17I x x
ELPE17L x x
ELPE18C x x
ELPE18F x x
ETE
ETE17I x x
ETE17L x x
ETE18C x x
ETE18F x x
EUROB
EUROB17I x x
EUROB17L x x
EUROB18C x x
EUROB18F x x
EXAE
EXAE17I x x
EXAE17L x x
EXAE18C x x
EXAE18F x x
EYDAP
EYDAP17I x x
EYDAP17L x x
EYDAP18C x x
EYDAP18F x x
1 2 3 4