Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΜΥΤΙΛ
MYTILBOR x x
ΟΛΠ
PPABOR x x
ΟΠΑΠ
OPAPBOR x x
ΠΛΑΙΣ
PLAISBOR x x
ΣΑΡ
SARBOR x x
1 2 3 4