Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
TENERGY
TENERGYBOR x x
TITK
TITKBOR x x
TPEIR
TPEIRBOR x x
VIO
VIOBOR x x
ΑΔΜΗΕ
ADMIEBOR x x
ΕΥΡΩΒ
EUROBBOR x x
1 2 3 4