Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
EYDAP
EYDAPBOR x x
FOYRK
FOYRKBOR x x
GEKTERNA
GEKTERNABOR x x
GRIV
EUPROBOR x x
HTO
HTOBOR x x
IAETF
AETFBOR x x
INLOT
INLOTBOR x x
INTRK
INTRKBOR x x
LAMDA
LAMDABOR x x
MIG
MIGBOR x x
1 2 3 4