Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
GRIV
EUPROBOR x x
HYGEIA
HYGEIABOR x x
IAETF
AETFBOR x x
IASO
IASOBOR x x
IATR
IATRBOR x x
IETFASE
ETFASEBOR x x
IETFGT30P
ETFGT30PBOR x x
INLOT
INLOTBOR x x
INTRK
INTRKBOR x x
KLEM
KLEMBOR x x
1 2 3 4 5 6 7