Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
AEGN
AEGNBOR x x
ALMY
ALMYBOR x x
ANEMOS
ANEMOSBOR x x
ASCO
ASCOBOR x x
AVAX
AVAXBOR x x
BELA
BELABOR x x
CENER
CENERBOR x x
CENTR
CENTRBOR x x
EEE
EEEBOR x x
ELPE
ELPEBOR x x
1 2 3 4 5 6 7