Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
FTSE
FTSE18C x x
FTSE18D x x
FTSE18E x x
FTSE18F x x
FTSE18I x x
FTSE18L x x
1