Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
FTSE
FTSE17H x x
FTSE17I x x
FTSE17J x x
FTSE17L x x
FTSE18C x x
FTSE18F x x
1