Κεφαλαιοποιήσεις XA

Σύμβολο Όνομα Κεφαλαιοποίηση
ΞΥΛΠ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) 154.010
ΜΠΟΠΑ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) 129.360
ΕΥΒΡΚ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) 42.000
ΑΝΕΠ ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) 28.719
ΤΖΚΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) 27.940
ΦΡΙΓΟΔ FRIGOGLASS (KO) 16.865
ΚΟΜΠ COMPUCON (ΚO) 6.781
1 2 3 4 5