Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
16:33:05 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 2,995 1.561.194 4.675.776,030 0,36 3,040 +3,05%
16:23:38 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 3,020 150 453,000 0,00 3,040 +3,05%
12:48:08 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,313 1.000.000 313.000,000 0,01 0,320 +1,91%
12:44:34 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,314 3.000.000 940.500,000 0,03 0,320 +1,91%
12:35:44 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,313 3.413.361 1.068.381,993 0,04 0,320 +1,91%
12:28:39 ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 0,780 1.454.092 1.134.191,760 0,07 0,801 +4,03%
11:52:21 ΚΟΥΕΣ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 7,900 46.000 363.400,000 0,39 7,870 -1,38%