Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
17:19:33 ΑΛΦΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,760 385.000 677.600,000 0,03 1,760
15:08:13 ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 4,380 125.000 547.500,000 0,24 4,400
14:58:29 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,240 2.000.000 480.000,000 0,02 0,241 +2,12%
14:57:24 ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 4,380 100.000 438.000,000 0,19 4,400
14:38:56 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,240 1.200.000 288.000,000 0,01 0,241 +2,12%
14:38:29 ΑΛΦΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,770 141.500 250.455,000 0,01 1,760
14:27:25 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,240 1.920.831 460.999,440 0,02 0,241 +2,12%
14:23:31 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,240 1.200.000 288.000,000 0,01 0,241 +2,12%
14:21:57 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 0,240 1.200.000 288.000,000 0,01 0,241 +2,12%
12:49:48 ΟΤΕ ΟΤΕ (ΚΟ) 8,900 50.000 445.000,000 0,01 8,940 +0,79%
11:18:08 ΟΤΕ ΟΤΕ (ΚΟ) 8,850 30.000 265.500,000 0,01 8,940 +0,79%