Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
12:02:18 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 10,000 100.000 1.000.000,000 0,03 10,010 -0,50%
11:32:54 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 10,000 250.000 2.500.000,000 0,08 10,010 -0,50%
11:32:32 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 10,000 150.000 1.500.000,000 0,05 10,010 -0,50%