Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
16:41:19 ΕΤΕ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ 0,318 1.390.749 442.397,257 0,02 0,3166 -1,06%
16:33:19 ΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 11,668 32.947 384.422,301 0,01 11,6000 -0,34%
14:15:48 ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 2,090 200.000 418.000,000 0,01 2,0900 -0,76%
13:33:37 ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 2,095 250.000 523.750,000 0,02 2,0900 -0,76%
12:48:44 ΟΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 11,710 50.000 585.500,000 0,01 11,6000 -0,34%
12:39:26 ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 2,105 250.000 526.250,000 0,02 2,0900 -0,76%
11:09:46 ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) 9,860 50.000 493.000,000 0,03 9,9000 +0,41%
11:08:56 ΜΥΤΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) 9,860 100.000 986.000,000 0,07 9,9000 +0,41%
10:33:40 ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 2,130 490.701 1.045.193,130 0,03 2,0900 -0,76%