Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
13:52:45 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 8,350 72.321 603.880,350 0,02 8,330 -2,00%
10:57:44 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 8,400 105.058 882.487,200 0,03 8,330 -2,00%