Συναλλαγές σε Πακέτα ΧΑ

Ώρα Σύμβολο Όνομα Τιμή Όγκος Αξία %Μετοχών Τρέχουσα Τιμή Διαφ.%
14:10:37 ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε 0,826 480.311 396.736,886 0,02 0,8120 -2,17%
12:29:14 ΤΙΤΚ Τιτάν Ανών. Εταιρία Τσιμέντω 23,050 15.992 368.615,600 0,02 23,2500 -0,21%