Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017
19:09
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (Ν. 3556/2007)
Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές: ...
17:58
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 ...
17:57
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία  (Grimaldi Euromed S.p.A) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το ...
17:20
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Οικονομικά Στοιχεία Α΄Τριμήνου 2017
Οικονομικά Στοιχεία Α΄Τριμήνου 2017Οικονομικά Στοιχεία Α΄Τριμήνου 2017
17:20
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Εξαγορά φωτοβολταικού σταθμού
Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η κατά 55% θυγατρική της εταιρεία «Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε.» την 19η Μαΐου 2017 εξαγόρασε το 99% των μεριδίων της εταιρείας ...
17:20
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Εταιρική παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2017
Εταιρική παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2017Εταιρική παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2017
17:05
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Η ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΝ.Α γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ενημερώθηκε ότι η μέτοχος της εταιρείας Θεοφιλάκη Καλλιόπη του ...
17:05
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16/06/2017
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16/06/2017ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16/06/2017
16:38
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
16:13
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ   Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που ...