Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017
18:03
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι απέκτησε ένα γωνιακό διαμέρισμα 2ου ορόφου 194 τ.μ. καθώς και αποθήκη υπογείου (παρακολούθημα). Η εν λόγω ιδιοκτησία - αντικειμενικής αξίας 668.36300 ...
17:56
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ  κατ 'εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 13.12.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς και της από 13.12.2017 σχετικής προαναγγελίας γνωστοποιεί ότι την Πέμπτη 14.12.2017 προέβη σε πώληση 69.273 Ιδίων Μετοχών ...
17:41
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - Αγορά αυτοτελούς κτιρίου γραφείων
Ως συνημμένο αρχείο.Αγορά αυτοτελούς κτιρίου γραφείων
17:38
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. - Ανακοιίνωση - Αντικατάσταση εκπροσώπου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017   Ανακοίνωση  Αντικατάσταση εκπροσώπου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 3864/2010   H Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (Τράπεζα ή Eurobank) ανακοινώνει ότι ...
17:32
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκη 14 Δεκεμβρίου 2017Νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας
17:23
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Εθνική Τράπεζα την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές: ...
15:02
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία  (Grimaldi Euromed S.p.A) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το ...
14:09
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) [14.12.2017] (Ορθή
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) [14.12.2017]ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) [14.12.2017]FINAL RESULTS OF THE FINAL EXERCISE OF THE TITLES REPRESENTING ...
12:15
ΔΕΗ Α.Ε. - Σχολιασμός δημοσιεύματος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Σχολιασμός δημοσιεύματος   Σχολιάζοντας δημοσίευμα του τύπου σχετικά με χρέη της ΔΕΗ προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ύψους € 448 εκατ. η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι : -       για ...