Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017
17:38
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επισυνάπτεται αρχείο σε μορφή pdf.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
17:23
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων του ...
17:16
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 ...
17:08
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο ε της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι τα καθήκοντα προϊσταμένου λογιστηρίου ...
16:54
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε." ανακοινώνει ότι μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 18/10/2017 νέος υπεύθυνος Μετοχολογίου και Εταιρικών Ανακοινώσεων ορίζεται ο κ. Παύλος Παυλόπουλος του ...
16:17
ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Altec Συμμετοχών ΑΒΕΕ γνωστοποιεί ότι η συζήτηση επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης μεταφέρεται για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία έχει ορισθεί για την Τετάρτη ...
14:20
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε συνέχεια της από 5.10.2017 πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για τις  26.10.2017 διευκρινίζεται ότι με την από 5.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ- ...
14:14
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Βλέπετε συνημμένα την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Εταιρίας "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
13:27
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Ημερομηνία Ανακοίνωσης Ενδιάμεσων Καταστάσεων Πληροφόρησης Εννεάμηνου 2017
Ημερομηνία Ανακοίνωσης Ενδιάμεσων Καταστάσεων Πληροφόρησης Εννεάμηνου 2017   Ο ΟΠΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Εννεάμηνου 2017 θα ανακοινωθούν την Τρίτη 14.11.2017 μετά τη λήξη ...
13:00
ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ  Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11 Θεσσαλονίκη 20/10/2017   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20.10.2017  Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ» ...