Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017
15:15
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. - Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Β΄ τριμήνου 2017
Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Β΄ τριμήνου 2017Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Β΄ τριμήνου 2017
14:56
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QUALITY & RELIABILITY AΒΕE» (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 853601000 - ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.  26926/06/Β/92/83)  ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   Σύμφωνα με το Νόμο και το ...
14:10
COCA-COLA HBC A.G. - Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities ("PDMRs")
  Coca-Cola HBC AG (the "Company") Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities ("PDMRs") The Company has been notified that the following PDMRs acquired ordinary shares of CHF 6.70 ...
12:51
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι με βάση τις διατάξεις του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της Ε.Κ. 1/434/3.7.2007 ο κ. Νικόλαος Αλέξανδρος Πλατιάς του Αθανασίου (υπόχρεο ...
12:46
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι με βάση τις διατάξεις του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της Ε.Κ. 1/434/3.7.2007 o κ. Αθανάσιος Πλατιάς του Γεωργίου (υπόχρεο πρόσωπο ...
12:42
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι με βάση τις διατάξεις του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της Ε.Κ. 1/434/3.7.2007 η κα. Μαρία Αλεξία Πλατιά του Αθανασίου (υπόχρεο ...
12:04
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου
Δελτίο Τύπου   Ημερομηνίας και ώρα ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων B΄ τριμήνου 2017   Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα Β΄ τριμήνου 2017 την Πέμπτη 31 Αυγούστου ...
11:27
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ) (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ...
10:21
ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Προς το Δ.Σ. του Χρηματιστήριου Αθηνών                                                                                                                                                                                                                                                                 Κορωπί 21.08.2017 Κύριοι Σας ενημερώνουμε ότι την 18η Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 πραγματοποιήθηκε η Α' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική ...
10:18
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο του Ν. 3556 / 2007
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι όπως ενημερώθηκε στις 18 Αυγούστου 2017 η εταιρεία – μέτοχός της MOTOR OIL HOLDINGS LTD κατέστη ελεγχόμενη επιχείρηση (σύμφωνα με το ...