Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017
18:49
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ...
18:32
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
18:30
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 7.4.2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 31.5.2017 απόφασης του Διοικητικού της ...
17:34
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία  (Grimaldi Euromed S.p.A) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το ...
17:00
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε ...
16:45
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
16:42
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
16:39
ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ UNISOFT AE
Η εταιρία «Altec Συμμετοχών ΑΒΕΕ» ανακοινώνει την μεταφορά της έδρας της θυγατρικής εταιρείας «UNISOFT A.E.» στον Δήμο Μεταμόρφωσης και συγκεκριμένα στην Σπύρου Μερκούρη 17-19 και Δήλου ΤΚ 144 52.
16:38
ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ UNISOFT AE
Η εταιρία Altec Συμμετοχών ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 19/6/2017 Δήλωση Μετατροπής Ομολογιών της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE όσον αφορά το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο των 10 εκ. € ...
16:38
ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ UNISOFT AE ΚΑΙ ALTEC INTEGRATION AE ΣΤΟ 106 Β' ΤΟΥ Ν.3588/20
Η εταιρία Altec Συμμετοχών ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι τα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών της εταιρειών «ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ALTEC INTEGRATION Α.Ε.» και «UNISOFT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ...