Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017
22:05
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Ο Όμιλος INTRALOT ανακοινώνει στα πλαίσια της υποχρέωσης για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού & σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017 ...
18:26
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 12Μ 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12Μ 2016Δείτε τα αρχεία ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12Μ 2016ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12Μ 2016
18:23
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2017
Αθήνα Τετάρτη  29 Μαρτίου 2017   ΧΑΛΚΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Α.Ε.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017     Η Εταιρία ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 ...
18:15
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2017
Αθήνα Πέμπτη  29 Μαρτίου 2017   ΧΑΛΚΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Α.Ε.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017     Η Εταιρία ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 ...
17:44
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. : ΟΠΑΠ ΑΕ - Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2016 - Δελτίο Τύπου
ΟΠΑΠ ΑΕ - Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2016 - Δελτίο ΤύπουΔείτε τα αρχεία ΟΠΑΠ ΑΕ - Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2016 - Δελτίο ΤύπουΟΠΑΠ ΑΕ - Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2016 - Δελτίο Τύπου
17:29
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ : Αγορά ιδίων μετοχών
Η Εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014 και σε εκτέλεση της από 20.5.2015 απόφασης ...
17:23
ΒΙΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016
Οικονομικό ημερολόγιο για τη χρήση 2017 Η ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Α.Ε.  ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017 σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου ...
17:22
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016   Επισυνάπτονται τα Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016 καθώς και η σχετική Παρουσίαση της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ...
17:21
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε : ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 ...
16:56
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία  (Grimaldi Euromed S.p.A) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το ...