Υπό Αναστολή

Σύμβολο Όνομα Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελευτ. Πράξη
ΥΓΕΙΑΔ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) x x
ΙΝΤΕΡ INTERINVEST AEEX (KΟ) x x
ΙΚΟΝΑ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) x x
ΙΛΥΔΑΔ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) x x
ΙΜΠΕ ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) x x
ΙΝΦΙΣ INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) x x
ΙΠΠΚ ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) x x
ΚΑΘΗΔ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) x x
ΚΕΚΡΔ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) x x
ΚΕΡΑΛ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) x x
ΛΑΜΔΑΔ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) x x
ΛΑΝΕΤ ΛΑΝ-ΝΕΤ (KO) x x
ΜΕΣΟΧ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ (ΚΟ) x x
ΜΗΧΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) x x
ΜΗΧΠ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) x x
ΜΙΓΔΟ1 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) x x
ΜΙΓΔΟ2 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) x x
ΜΙΝΟΑΔ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) x x
ΜΛΑΝΤ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) x x
ΝΑΥΤ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) x x
ΝΕΛ ΝΕΛ (ΚΟ) x x
ΝΕΩΡΣ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) x x
ΟΛΚΑΤ OLYMPIC CATERING (ΚΟ) x x
ΟΛΚΑΤΔ OLYMPIC CATERING (ΚΟ) x x
ΠΗΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) x x
ΠΗΓΑΣΔ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) x x
ΠΡΔ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) x x
ΠΣΥΣΤ PC SYSTEMS (ΚΟ) x x
ΡΙΝΤΕ RIDENCO (ΚΟ) x x
ΡΙΛΚΕ RILKEN (KΟ) x x
ΤΡΟΠ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) x x
ΣΙΕΝΣ SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) x x
ΤΒΑΝΚ Τ BANK (ΚΟ) x x
ΤΗΛΕΤ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) x x
ΕΜΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) x x
ΤΕΞΤ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) x x
ΓΤΕΔ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) x x
ΠΕΙΡΔ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) x x
ΤΡΟΠ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) x x
ΤΤ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) x x
ΒΑΡΝΗΔ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) x x
ΒΙΒΕΡ VIVERE (ΚΟ) x x
ΒΩΒΟΣ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) x x
ΖΑΜΠΑ ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) x x
1 2