Σεμινάριο

CASH FLOW MANAGEMENT & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ

επιχειρηματικός σύμβουλος, οικονομικός διευθυντής επιχειρήσεων, εισηγητής οικονομικών σεμιναρίων, ειδικός οργάνωσης επιχειρήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6 ΜΑΙΟΥ 2017 και ώρες 9.00 - 17.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Γραφεία της Ναυτεμπορικής στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (οδός Ι. Δραγούμη 8 & Τσιμισκή, 3ος όροφος)

Κόστος
Συμμετοχής
220

Τιμή Γνωριμίας: 176,00€ (έκπτωση 20%)

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Διευθυντές, Προϊσταμένους και Προσωπικό Οικονομικών Υπηρεσιών, σε Προσωπικό Πιστωτικού Ελέγχου, σε Προϊσταμένους και Προσωπικό Αγορών και σε Διευθυντές και Προϊσταμένους Πωλήσεων.  

Σκοπός σεμιναρίου:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να εμβαθύνουν σε εργαλεία διαμόρφωσης και ελέγχου ενός υγιούς ταμειακού προγραμματισμού, ο οποίος αφορά όλα τα τμήματα και τις διευθύνσεις σε μία επιχείρηση.

Θέματα σεμιναρίου:

Έννοιες κεφαλαίου κίνησης και ρευστότητας. Ταμειακός προγραμματισμός και διαχείριση :

 • Αγορών αγαθών & υπηρεσιών
 • Πιστώσεων προς πελάτες
 • Πιστώσεων από προμηθευτές
 • Διαθεσίμων

Βραχυχρόνιο & ετήσιο cash flow

 • Πώς το σχεδιάζουμε
 • Πώς το παρακολουθούμε
 • Πώς το αναθεωρούμε
 • Παράγοντες που το διαμορφώνουν και το επηρεάζουν
 • Παραδείγματα ταμειακού προγραμματισμού

Κόκκινες γραμμές και καμπανάκια
Κόστος αύξησης των πιστώσεων και των εμπορικών απαιτήσεων
Κόστη αύξησης, διατήρησης, κόστη υπερ-επάρκειας & κόστη έλλειψης αποθεμάτων και κόστους εργασίας
Μορφές χρηματοδότησης επιχειρήσεων
Κόστος χρήματος
Θέστε στόχους επίτευξης συγκεκριμένου Κεφάλαιο Κίνησης & Ρευρότητας
Επιδράσεις και συνέπειες στη ρευστότητα μίας επιχείρησης από μεταβολές στα μεγέθη των :

 • πωλήσεων
 • μικτών κερδών
 • εξόδων
 • αποθεμάτων
 • πιστώσεων

Αξιολόγηση του βαθμού ρευστότητας μίας επιχείρησης
Πολιτικές αναστροφής αρνητικής ρευστότητας

 • Πρακτικά παραδείγματα.
   

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr