Σεμινάριο

ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Management - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ

Εργασιακή ψυχολόγος – σύμβουλος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε κάθε εργαζόμενο που καλείται να ανταποκριθεί επιτυχώς στις νέες εργασιακές συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται στα πλαίσια μιας οικονομικής κρίσης και να διαχειριστεί αποτελεσματικά το άγχος που του προκαλούν

Σκοπός σεμιναρίου:

Η παρουσίαση των τεχνικών για τη διαχείριση του επαγγελματικού άγχους

Θέματα σεμιναρίου:

*Τι είναι το επαγγελματικό άγχος;
*Πηγές και συμπτώματα του άγχους
*Εργασιακά καθήκοντα και προσωπικές δυνατότητες
*Τι είναι η επαγγελματική εξουθένωση (burnout);
*Ποιες είναι οι συνέπειες που έχει για το άτομο και την εταιρεία;
*Ποιος είναι ο ρόλος της επιχείρησης, της κοινωνίας και του ατόμου στην ανάπτυξή του;
*Τι μπορούμε να βελτιώσουμε στο επίπεδο του οργανισμού ώστε να το περιορίσουμε;
*Τι μπορούμε να κάνουμε ως άτομα για να το αντιμετωπίσουμε;
*Η αλλαγή και τα στάδια της ψυχολογικής διαχείρισής της - από τα άτομα και τις ομάδες
*Υπερ-φόρτωση του επαγγελματικού ρόλου και διαχείριση του χρόνου εργασίας
*Ανακατανομή των εργασιακών ρόλων μετά από μείωση προσωπικού
*Η κουλτούρα της ομάδας : «όλοι όλα» ή «όλα σε έναν»;
*Οι προτεραιότητες και η στάση ζωής στη διαχείριση του άγχους
*Μια ψυχολογική προσέγγιση για τη διαχείριση του άγχους
*Ειδικά για τους συμμετέχοντες:
*Συμπλήρωση ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης επαγγελματικού άγχους

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr