Έμφαση στην ανακύκλωση αλουμινίου μέσω της σχολικής κοινότητας

Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου της ΕΛΒΑΛ
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017 18:18
UPD:15/12/2017 10:21

Ένα κουτάκι αλουμινίου είναι σαν μια τράπεζα ενέργειας, καθώς πρέπει  να ανακυκλώνεται συνεχώς, προκειμένου να αξιοποιείται  η αποταμιευμένη ενέργεια,  αφού διαφορετικά αυτή χάνεται. Για παράδειγμα, με την ανακύκλωση ενός και μόνο κουτιού αλουμινίου εξοικονομείται η ενέργεια  για να λειτουργήσει μία τηλεόραση επί 3 ώρες.

Η Ελβάλ, στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την προώθηση της ανακύκλωσης του αλουμινίου στην Ελλάδα, έχει δημιουργήσει εθελοντικά και λειτουργεί στο Μαρούσι, το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ). 

Πρόκειται για ένα πρότυπο κέντρο ανακύκλωσης, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, που δέχεται, διαχωρίζει και συσκευάζει χρησιμοποιημένα αλουμινένια κουτιά. Τα κουτιά αυτά τα αγοράζει το Κέντρο από το κοινό προς ένα ευρώ περίπου το κιλό, που αντιστοιχεί σε περίπου 75 κουτιά, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό ένα επιπλέον οικονομικό κίνητρο για την ενδυνάμωση της ανακύκλωσης. Στη συνέχεια τα προωθεί στο εργοστάσιο της Ελβάλ στα Οινόφυτα για να εισαχθούν ξανά στην παραγωγική διαδικασία με όλα τα οφέλη που συνεπάγεται αυτό για το κοινωνικό σύνολο. Η διαδικασία αυτή γίνεται από την Ελβάλ με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και με σεβασμό στο περιβάλλον. 

Το ΚΑΝΑΛ έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται περίπου 2.800 τόνους χρησιμοποιημένων αλουμινένιων κουτιών ετησίως και εφαρμόζει Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001). Το ΚΑΝΑΛ λειτουργεί παράλληλα και ως χώρος επικοινωνίας και περιβαλλοντικής ενημέρωσης όπου δέχεται καθημερινά διαφόρους φορείς και κυρίως σχολεία. Ειδικευμένοι περιβαλλοντολόγοι κάνουν ενημέρωση για τη διαδικασία και τις ωφέλειες της ανακύκλωσης.

Στρατηγικό στόχο του ΚΑΝΑΛ αποτελεί η προώθηση της ανακύκλωσης με σκοπό την αύξηση του χαμηλού ποσοστού ανακύκλωσης αλουμινίου στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, από το 2004 μέχρι και το 2016 το ΚΑΝΑΛ έχει συγκεντρώσει και προωθήσει προς ανακύκλωση συνολικά 4.897.154 κιλά χρησιμοποιημένα κουτάκια αλουμινίου.

Τα οφέλη της ανακύκλωσης κουτιών αλουμινίου

Το αλουμίνιο χαρακτηρίζεται ως «πράσινο» μέταλλο, με την έννοια ότι μπορεί να ανακυκλώνεται συνεχώς, διατηρώντας τις ιδιότητές του.

Η ανακύκλωση του αλουμινίου είναι μία πρακτική ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας. Με την ανακύκλωση των κουτιών αλουμινίου επιτυγχάνεται πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 95% σε σχέση με την ενέργεια που απαιτείται για να παραχθεί ένα κουτάκι από πρωτόχυτο αλουμίνιο (από βωξίτη). 

Ένα κουτάκι αλουμινίου είναι σαν μια τράπεζα ενέργειας, καθώς πρέπει να ανακυκλώνεται συνεχώς, προκειμένου να αξιοποιείται η αποταμιευμένη ενέργεια, αφού διαφορετικά αυτή χάνεται. Για παράδειγμα, με την ανακύκλωση ενός και μόνο κουτιού αλουμινίου εξοικονομείται η ενέργεια για να λειτουργήσει μία τηλεόραση επί 3 ώρες, η μία λάμπα επί 4 ώρες. 

Γενικότερα, με την ανακύκλωση κουτιών αλουμινίου επιτυγχάνεται:

  • Καθαρότερο περιβάλλον για καλύτερη ποιότητα ζωής.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 95%.
  • Εξοικονόμηση πρώτων υλών (βωξίτη).
  • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
  • Μείωση του όγκου των απορριμμάτων (έχει υπολογιστεί ότι, αν ανακυκλώνονταν όλα τα κουτάκια θα χρειαζόμασταν 2,5 εκατ. δοχεία απορριμμάτων λιγότερα).
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αξίζει να επισημανθεί ότι, παρόλο που τα οφέλη της ανακύκλωσης αλουμινίου είναι προφανή και πολύ σημαντικά, στην Ελλάδα επισήμως ανακυκλώνεται μόνο το 34% των χρησιμοποιημένων κουτιών αλουμινίου, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 68%, στη δε Φινλανδία το ποσοστό ανακύκλωσης φτάνει μέχρι 98%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου (European Aluminium Association). Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια απ’ όλους, Πολιτεία, φορείς, επιχειρήσεις και κοινωνία και σε πολλά επίπεδα για να βελτιωθεί η κατάσταση και στην Ελλάδα.   

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που υλοποιεί το ΚΑΝΑΛ ικανοποιεί την ανάγκη για περιβαλλοντική εκπαίδευση εντός σχολείου (με πρότυπη βιωματική εκπαίδευση) και εκτός σχολείου (στο χώρο του ΚΑΝΑΛ) και συμβάλλει στο να αλλάξει η συμπεριφορά του κοινού απέναντι στην ανακύκλωση, να ενισχυθεί η περιβαλλοντική ευαισθησία και τα ποσοστά ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Από το 2003 που ξεκίνησε η λειτουργία του ΚΑΝΑΛ μέχρι και το 2016, επισκέφτηκαν και παρακολούθησαν το ενημερωτικό πρόγραμμα του ΚΑΝΑΛ 50.796 μαθητές από 1.140 σχολικά τμήματα. Παράλληλα μέσα από τη συνεργασία του ΚΑΝΑΛ με το «Βιωματικό Σχολείο», το διάστημα 2006-2016 έχουν υλοποιηθεί εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα σε 2.111 σχολικά τμήματα που τα παρακολούθησαν 45.096 μαθητές και συνολικά έχουν συγκεντρωθεί 2.811 πρωτότυπες μαθητικές δημιουργίες από σχετικούς σχολικούς διαγωνισμούς. 

Το τρέχον έτος συνεχίζεται στα σχολεία η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η ζωή χωρίς σκουπίδια: Μείωση - Επαναχρησιμοποίηση - Ανακύκλωση». Ένα πρωτότυπο πολυεπίπεδο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.lifewithnogarbage.gr) και βιωματικής προσέγγισης υποστηρίζει τους μαθητές να κατανοήσουν βιωματικά και να εφαρμόσουν τις αρχές της ανακύκλωσης στην καθημερινή ζωή τους.  Πρόκειται για ένα Εκπαιδευτικό Βιωματικό Πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το «Βιωματικό Σχολείο» υπό την έγκριση του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εντάσσεται στον ευρύτερο θεσμό του «QualityNet Foundation» για την προώθηση της Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας «Μαραθώνιος Περιβάλλοντος». 

Με συστηματικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα, τα τελευταία δεκατρία έτη, συνολικά μέσω των προγραμμάτων του ΚΑΝΑΛ έχουν εκπαιδευθεί 3.251 σχολικές τάξεις ή 95.892 μαθητές, ενώ έμμεσα έχουν ενημερωθεί πάνω από 288.000 πολίτες.
Το πιο σημαντικό είναι ότι με την έμπρακτη και βιωματική προσέγγιση που εφαρμόζεται με τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Η ζωή χωρίς σκουπίδια: Μείωση - Επαναχρησιμοποίηση - Ανακύκλωση» στα σχολεία αλλά και το πρόγραμμα «Ανακύκλωση τώρα» στο χώρο του ΚΑΝΑΛ , ιδιαίτερα οι νεαρές ηλικίες κάνουν κτήμα τους την ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά απέναντι στη διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων. 

Τα σχολεία ή άλλοι ενδιαφερόμενοι για τις δράσεις και το πρόγραμμα του ΚΑΝΑΛ μπορούν να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους στου Κέντρου στα παρακάτω στοιχεία:

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 43, 151 25 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 6861 111, 210 6861 449, 
Fax: 210 6861 449
Ώρες λειτουργίας : Δευτέρα - Παρασκευή: 07:30 - 16:00 
Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας χωρίς χρέωση: 
800 11 616161
e-mail: info@canal.gr

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε
διαβάστε επίσης

    ΑΦΙΕΡΩΜΑ Κοινωνική Υπευθυνότητα